Kart

Fra Kristiansand til Byremo.

Følg Rv9 mot Hægeland. Sving til venstre ifra Hægeland og inn på Rv462. Følg Rv462 mot Bjelland. Ta til høyre på Bjelland og inn på Rv455 opp til Foss og ta Fv503 videre mot Byremo. For å finne skolen så tar man til høyre i krysset som ligger ved siden av Joker butikken, og følger veien fram til bensinstasjonen. Sving inn til høyre rett før Bensinstasjonen.