Rådgiver

Rådgiveren har to arbeidsområder:

  • Sosialpedagogiske rådgivingstjenster
  • Yrkes - og utdaningsrådgiving/ karriereveiledningstjenste. (YOU)
Den sosialpedagogiske rådgivingstjenesten skal hjelpe elever som har faglige, emosjonelle eller sosiale vansker.
Målet er at den enkelte elev skal finne seg til rette på skolen og fullføre opplæringen.
Rådgiver samarbeider med kontaktlærer, PPT, helsesøster, oppfølgingstjenesten (OT), barnevernstjenesten og andre slik at det blir sammenheng i tiltak rundt eleven.
 
Gjennom yrkes- og utdanningsveiledning  skal elevene få hjelp ved valg av utdanning og yrke, med å  planlegge utdanning og forebygge feilvalg og avbrudd.
Rådgiver gir informasjon om utdanning og yrker i klasser/grupper og på foreldremøter. Elevene kan også få individuell hjelp/veiledning.
Det er mye informasjonsmateriell på rådgiverkontoret. Kom innom hvis det er noe du lurer på

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 10. mai 2013 | Skriv ut siden