Byremo vgs
  • Biblioteket ligger sentralt plassert på skolen, ved siden av datarom og møterom. Biblioteket inneholder både skjønn- og faglitteratur.
  • I tillegg kan vi bestille bøker fra andre bibliotek, slik at ønsket litteratur vil være tilgjengelig innen rimelig tid.
  • Vi har også blader, magasiner og aviser som elevene kan lese.
  • DVD-filmer og lydbøker kan også lånes på biblioteket.
  • I biblioteket er det datamaskiner tilgjengelig for elevene, samt gruppebord og leseplasser som gir muligheter til både prosjektarbeid og lekselesing.
  • Biblioteket er betjent med bibliotekar i 20% stilling, men er åpent alle dager.

 

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden