To skype or not to skype, det var spørsmålet STU måtte stille seg fredag før påskeferien. Gjennom et ukelangt internasjonaliseringsprosjekt med en klasse i Belgia skulle det, som avslutning skypes. Hvordan skal vi klare å snakke i 45 minutter? Hva skal vi snakke om? Men da vi måtte avslutte samtalene syntes alle eleven at det hadde gått veldig bra.

Prosjektet var tverrfaglig og baserte seg tungt på digitale ferdigheter. Det ble laget presentasjoner og videoer som ble publisert på Youtube og andre kanaler. Det foregikk også en skytteltrafikk mellom Belgia og Byremo med informajson og videoer. At eleven var litt nervøse før skypesamtalene ble omgjort til engasjement og aktiv deltakelse så fort samtalene begynte. I tillegg til at den digitale kompetansen fikk seg et løft var det flere elver som også fikk seg nye facebookvenner fra Belgia

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 14. april 2015 | Skriv ut siden