Byremo videregående skole vil ønske alle foreldre/ foresatte velkommen til foreldremøte onsdag 4. september.

 

Foresatte/ foreldre til VG 1 klassene møter kl. 18:00 i auditoriet

Generell informasjon om skolen og det å være elev i videregående opplæring.

Orientering om fraværsreglement og dokumentert fravær

Klassevis samling med kontaktlærere VG 1

 

Foresatte/foreldre til VG3 klassen møter kl 18 i klasserommet. (elevene er også hjertelig velkommen til å delta)

Generell informasjon om VG3 løpet med kontaktlærer og veien videre med rådgiver.

 

Foresatte/ foreldre til VG 2 klassene møter kl. 19:00 i auditoriet

Generell informasjon om skolen

Praksisperioder og skyss

Orientering om utdanningsløpet videre ved rådgiver

Klassevis samling med kontaktlærere VG 2

 

Byremo videregående skole ser det som viktig å ha en god dialog med foreldre, slik at vi i fellesskap kan tilrettelegge for en best mulig skolehverdag for elevene. Selv om elevene er i videregående skole, mener vi at foreldrenes støtte og innblikk i elevenes skolehverdag er av stor betydning for den enkelte.  

 

av Naglestad, Bente, publisert 28. august 2019 | Skriv ut siden